Det gjelder å holde stø kurs i all slags vær og vind. Kvassheim på Jæren, 2013 (eget foto)

Kommunene er landets største og viktigste arena for daglig omsetning av medmenneskelighet, likeverd, respekt og tilrettelegging av gode oppvekst- og levekår.

Her praktiseres daglig de mest grunnleggende verdiene og visjonene vi har for det norske samfunnet - selve vår identitet og det Norge vi er så glad i.

Ved siden av å være den måten vi organiserer fellesskapet på og regulerer dette gjennom forvaltning av lover og regler, er kommunens daglige virke selve bærebjelken i samfunnet og «oljen» som får alle ting til å fungere - enten det handler om skoler og barnehager, helse og omsorg, kultur og fritid, vann og renovasjon eller forvaltning av boligbygging, sysselsetting, næringsutvikling, m.m. Vi er alle avhengig av kommunen vi lever i for å få ivaretatt våre menneskelige behov og for at livet skal være godt å leve.

Du som arbeider i kommunen er den viktigste ressursen i dette - alle som til daglig møter mennesker som trenger hjelp - enten det gjelder barn, unge, voksne eller eldre - eller du som legger til rette for at oppvekst-, bomiljø og næringsforhold skal være best mulig for innbyggerne.

Oppgaven til Kommunelosen er å bistå ledere og ansatte i kommunene med å utføre oppgavene sine på en best mulig måte; Å være en støtte i møtet med daglige utfordringer og være med å finne gode løsninger og rett kurs for det videre arbeidet. Råd og bistand over telefon/mail er gratis. For øvrig vises til menyvalget "opplæring og bistand".

Rammene er de lover, retningslinjer og veiledere som gjelder til enhver tid, samt kommunens egne behov-/brukerundersøkelser, statistikk, ressurser og vedtak/planer.

Taushetsplikt følger off. godkj. utdanning innen helse/sosial, eller i følge egen kontrakt.

På sikt er det ønskelig å bygge opp en kompetansebank og et fellesskap bestående av personer/loser som har egnet kompetanse og lang erfaring fra offentlig sektor. Mer om dette kan du lese om under menyvalget "om Kommunelosen".Ta også kontakt om du kunne tenke deg å bidra som los.

 

 

Eier og los Ingve Kindervaag, Sirevåg, 2018.

Det har vært meningsfullt å arbeide i kommunesektoren i 27 år med så mange varierte oppgaver. Jeg har fått være med å bidra til fellesskapet, løse utfordringer og hjelpe mennesker med å oppnå bedre livskvalitet. Det fyller meg med både ydmykhet og stor takknemlighet.

Dersom jeg med min erfaring og kompetanse kan gjøre hverdagen enklere og tjenestene bedre ved hjelp av kunnskap og erfaringer som jeg selv har tilegnet meg, så gir det også innhold og mening i min hverdag.

For mer info, se under menyvalget: "Om Kommunelosen".

"Me byggjer det gode i oss når me gjer det gode ikring oss". Arne Garborg

Kontaktinfo:

Mitt mobilnummer: 900 97 988

Kom gjerne med spørsmål/kommentarer på de ulike sidene her (under kommentarer) eller pr. mail til epostadressen under. Eller besøk min facebookside. Jeg svarer så fort jeg kan. Det kan også være aktuelt å formidle kontakt med, eller innhente råd, fra andre i mitt kontaktnettverk.

Svar på spørsmål og gode råd gis fortløpende og uten at det koster noe. For hjelp/bistand over lenger tid inngås kontrakt med kompensasjon etter avtale.

Losen.assistanse@gmail.com

https://www.facebook.com/IngveK/

🤩

Kommentarer

09.07.2017 19:33

Solbjørg Sandve

Så bra at din solide kompetanse kan brukes inn mot norske kommuner!