RÅD OG BISTAND 

Drøfting og konsultasjon via telefon og mail er gratis.

Dersom det inngås en avtale om forpliktende samarbeid over tid, blir det fakturert timebetaling etter gjeldende satser for eksterne konsulenter.

Alle forhold vedrørende et oppdrag vil være regulert i en kontrakt mellom den aktuelle kommune og Kommunelosen.

Over Bryne i dobbeltdekker (eget bilde)

WORKSHOP OG KAFÈDIALOG

Hjelp med planlegging og gjennomføring av workshop, seminar og kafèdialog. Innhold etter avtale. Det kan også være aktuelt med eksterne foredragsholdere.

6 timer. Timepris kr. 1.500 - inntil kr. 10.000 totalt (inkl. forberedelser). 

Sammen er vi sterke! Fra KS læringsnettverk 2017

PSYKISK HELSE OG RUS

Foredrag:

- Hva bør et lokalbasert psykisk helse- og rusarbeid omfatte?

- Verdier og holdninger

- Recovery

- Sentrale føringer: Reformer og pakkeforløp - retningslinjer

- Tema tilpasset etter ønske

Evaluering/gruppearbeid: Dypdykk i eget arbeid - "Hvor står vi"? Samtale/diskusjon - evt. kafèdialog Oppsummering: "Hvor vil vi"?

Varighet etter avtale. Kr. 1.500 pr. time. 

Harmoni (eget bilde)

ARBEIDSMILJØ OG SAMARBEID

-  Kråker eller svaner? Viktigheten av å fly i samlet flokk.

- Teknikker for undergraving og motarbeiding - "energityver".

- Ulike ledermodeller og andre organisasjons-/lederteorier.

- Hva er leders ansvar/rolle og hva er den enkelte medarbeiders ansvar/rolle?

- Hva er viktig for deg/dere?

Med utgangspunkt i teorier, erfaringer og eksempler fra kommuner og organisasjonsliv, forsøker vi å finne et godt utgangspunkt for videre godt samarbeid på din/deres arbeidsplass.

Kan gjennomføres som workshop med gruppearbeid eller kafèdialog.

Minimum 2 timer - kr. 1.500 pr. time. 

ET LIV I MEDGANG OG MOTGANG 

- Hvordan mestre livet med sine skiftende omstendigheter og utfordringer?

- Hvordan snu motgang til noe positivt?

- Motivasjon og engasjement "å surfe på bølgene".

- Eksempler fra egen praksis, egne erfaringer

- Hva er viktig for deg?

Foredrag, erfaringsdeling, evt. gruppearbeid.

Minimum 2 timer - timepris kr. 1.500.

KURS OG FOREDRAG PÅ BESTILLING

Etter avtale kan det arrangerer kurs og foredrag med ekstern foredrags-/kursholder etter ønske om tema/innhold. Kommunelosen sitt bidrag vil være planlegging og ledelse av kurset.

Kurslokale vil være enten i Vidsyn/Høghuset på Bryne eller i den enkelte kommune dersom det passer best.

Pris vil avhenge av ekstern kurs-/foredragsholder og vil måtte avtales i hvert enkelt tilfelle..

Kommentarer

30.04.2018 08:15

Vigdis Maria

Spennende! Lykke til!👍